Cập nhật ngày 17/11/2009, 09h:50

Tình huống: Đăng báo đối với chào hàng cạnh tranh ?

Hỏi: Thực hiện chào hàng cạnh tranh các gói thầu có giá gói thầu từ 100 triệu đồng đến 500 triệu đồng có phải thông báo trên báo không?

Trả lời:

            Các trường hợp được áp dụng hình thức chào hàng cạnh tranh trong mua sắm hàng hoá quy định tại Điều 22 của Luật Đấu thầu và hướng dẫn thực hiện tại Điều 43 Nghị định 58/CP. Tuy nhiên, việc thông báo mời tham gia chào hàng thì thựuc hiện theo văn bản số 4073/BKH-QLĐT ngày 5/6/2008 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư. Theo đó, gói thầu áp dụng hình thức chào hàng cạnh tranh có giá gói thầu từ 500 triệu đồng trở lên bắt buộc phải đăng tải thông báo mời chào hàng trên Báo Đấu thầu. Dưới hạn mức trên thì không bắt buộc song khuyến khích đăng trên Báo Đấu thầu. Trường hợp không thuộc diện bắt buộc phải đăng trên Báo Đấu thầu mà không muốn đăng trên Báo Đấu thầu thì phải đăng tải tối thiểu trên một tờ báo được phát hành rộng rãi trong một ngành hoặc trong một tỉnh hoặc rộng rãi cả nước.

Ngày 16/11/2009

TS.Nguyễn Việt Hùng

Tìm kiếm


CÔNG TY CỔ PHẦN CFTD SÁNG TẠO  |  CFTD INNOVATION., JSC

Phòng G2 nhà G, Nhà khách La Thành, 218 Đội Cấn, Ba Đình, Hà Nội | Tel (84.4) 3537 0888/3232 1618 | Fax (84.4) 3232 1636
Email: contact@cftdsangtao.vn  |  Website: http://cftdsangtao.vn