Cập nhật ngày 19/09/2011, 10h:37

Tình huống hợp đồng xây dựng

Câu hỏi:

            Hình thức thực hiện hợp đồng xây lắp được mặc định là điều chỉnh giá hay còn hình thức nào khác?

            Khi thương thảo hợp đồng có bắt buộc phải lập biên bản thương thảo không?

Trả lời:

            Trong Luật Đấu thầu có quy định về các hình thức hợp đồng được áp dụng trong các hợp đồng ký với Nhà thầu trúng thầu (từ Điều 49 đến Điều 52). Hình thức hợp đồng được xác định là tùy thuộc vào bản chất công việc thuộc gói thầu. Chẳng hạn hình thức trọn gói chỉ áp dụng cho "những phần việc được xác định rõ về số lượng, khối lượng" (Điều 49), hình  thức theo đơn giá áp dụng cho những phần công việc chưa đủ điều kiện xác định chính xác về số lượng hoặc khối lượng (Điều 50).

            Như vậy cần làm rõ tính chất các công việc thuộc gói thầu để đề xuất hình thức hợp đồng theo quy định của Luật. Đây là một nội dung của Kế hoạch đấu thầu nên sau khi được thẩm định, được người có thẩm quyền phê duyệt (khi duyệt kế hoạch đấu thầu) thì hình thức hợp đồng được nêu trong HSMT làm căn cứ cho việc ký hợp đồng giữa Chủ đầu tư và Nhà thầu.

            Trở lại câu hỏi của Bạn là hình thức hợp đồng cho gói xây lắp. Căn cứ phân tích nêu trên thì đối với gói xây lắp có thể áp dụng hình thức hợp đồng theo 3 phương án:

            Phương án 1:

            Công trình xây lắp là đơn giản, giá trị nhỏ, các khối lượng chính yếu là xác định được thì hoàn toàn có thể áp dụng hình thức hợp đồng là trọn gói (Điều 49 Luật Đấu thầu).

            Khi thực hiện điều cần lưu ý là phải đọc kỹ quy định về hình thức hợp đồng trọn gói đối với xây lắp (Điều 48 NĐ85/CP) theo đó quy định giá hợp đồng không được điều chỉnh trong quá trình thực hiện hợp đồng trừ trường hợp bất khả kháng, Khối lượng công việc thực tế Nhà thầu đã thực hiện để hoàn thành theo thiết kế (nhiều hơn hay ít hơn khối lượng công việc nêu trong hợp đồng) không ảnh hưởng tới số tiền thanh toán cho Nhà thầu.

            Phương án 2:

            Công trình xây lắp có quy mô lớn, phức tạp, thi công kéo dài thì ngoài yếu tố khó xác định chính xác khối lượng công việc (đặc biệt các công việc dưới lòng đất), chịu tác động chịu tác động của giá cả vật tư do thi công kéo dại thì trong trường hợp này áp dụng hình thức hợp đồng theo đơn giá (Điều 50 Luật Đấu thầu).

            Khi thực hiện, cần đọc kỹ Điều 49 NĐ85/CP quy định về hợp đồng theo đơn giá. Ngoài ra tại NĐ8/CP ngày 7/5/2010 (về hợp đồng trong hoạt động xây dựng) thì chia hợp đồng theo đơn giá thành hai loại: hợp đồng theo đơn giá cố định và hợp đồng theo đơn giá hoàn chỉnh. Tiếp đó tại TT08/BXD ngày 29/7/2010 có quy định về Phương pháp điều chỉnh giá hợp đồng xây dựng (áp dụng cho hợp đồng theo đơn giá cố định và hợp đồng theo đơn giá điều chỉnh). Bởi lẽ nếu trong hợp đồng chỉ ghi theo đơn giá (cố định hay điều chỉnh) thì không đủ cơ sở cho việc xác định trị giá thanh toán tại thời điểm thanh toán.

            Phương án 3:

Trong trường hợp một số công việc trong công tác xây lắp hoàn toàn đủ căn cứ để xác định khối lượng, số lượng, còn một số công việc khác thì lại không thể xác định chính xác thì khi đó áp dụng hình thức hợp đồng hỗn hợp mà trong Luật Đấu thầu (Điều 53) gọi là "nhiều hợp đồng bộ phận trong một hợp đồng".

            Khi đó đối với những công việc rõ ràng về số lượng, khối lượng thì nội dung hợp đồng trọn gói (bộ phận 1), đối với những công việc chưa rõ về số lượng và khối lượng thì áp dụng hợp đồng theo đơn giá (bộ phận 2). Đây là phương án bao hàm cả phương án 1 và phương án 2. Như vậy hợp đồng trong trường hợp này gồm 2 hợp đồng bộ phận. Đây là một quy định để việc thực hiện đảm bảo tính linh hoạt, tránh rủi ro nghiêng về một bên ký hợp đồng và cũng để nâng cao trách nhiệm của các bên tham gia hợp đồng từ lúc thương thảo, thực hiện hợp đồng, trong quá trình thực hiện hợp đồng và tới lúc thanh lý hợp đồng.

            Như vậy trong một số trường hợp đặc biệt, một hợp đồng có thể gồm một hoặc nhiều hình thức hợp đồng.

            Tóm lại Bạn phải phân tích kỹ đặc thù của gói thầu để đưa ra hình thức hợp đồng phù hợp./.

TS. Nguyễn Việt Hùng

Tìm kiếm


CÔNG TY CỔ PHẦN CFTD SÁNG TẠO  |  CFTD INNOVATION., JSC

Phòng G2 nhà G, Nhà khách La Thành, 218 Đội Cấn, Ba Đình, Hà Nội | Tel (84.4) 3537 0888/3232 1618 | Fax (84.4) 3232 1636
Email: contact@cftdsangtao.vn  |  Website: http://cftdsangtao.vn