Cập nhật ngày 26/09/2011, 09h:06

Dự toán và giá gói thầu

Hỏi:

            Xin thầy cho biết "dự toán của gói thầu" là gì? giá gói thầu có bao gồm dự phòng không?

Trả lời: Câu hỏi của Bạn là về “ Dự toán của gói thầu” và “ giá gói thầu”.

            Cả hai thuật ngữ này đều nói đến chi phí cần thiết để thực hiện gói thầu. Giá gói thầu được nêu trong KHĐT do Người có thẩm quyền phê duyệt. Trước đây trong TT02/BKH của Bộ KH&ĐT ( ban hành trên cơ sở NĐ58/CP) có định nghĩa giá gói thầu là toàn bộ chi phí để thực hiện gói thầu. Giá gói thầu được xây dựng có thể trên tổng vốn đầu tư hoặc Dự toán. Nếu giá gói thầu lấy từ Tổng mức đầu tư thì không chính xác bằng Dự toán, đặc biệt đối với các công trình xây lắp. Chẳng hạn đối với công trình xây lắp thì Tổng mức đầu tư xác định trên cơ sở TK cơ sở, còn dự toán được xác định trên cơ sở TK kỹ thuật, TK BVTC. Do sự chính xác nhiều hơn của Dự toán nên trong NĐ85/CP (Đ70) quy định dự toán của gói thầu ( không bao gồm dự phòng) được duyệt thấp hơn hay cao hơn giá gói thầu đã duyệt thì Dự toán sẽ thay thế giá gói thầu để làm cơ sở xem xét kết quả lựa chọn NT.

            Quy định này cần được hiểu là khi so sánh thì nếu Dự toán ( không bao gồm dự phòng) thì giá gói thầu cũng phải không bao gồm dự phòng để đảm bảo sự tương thích giữa hai đại lượng. Điều này không có nghĩa là giá gói thầu không được có phần dự phòng. Tại Đ10 NĐ85/CP về xây dựng giá gói thầu không có quy định cụ thể là giá gói thầu có bao gồm hay không bao gồm dự phòng. Trước đây trong NĐ85/CP ghi những giá gói thầu ( bao gồm dự phòng).

            Ta trở lại vấn đề về dự toán tại TT04/BXD, ngày 26/05/2010 của Bộ Xây dựng hướng dẫn lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình ( hướng dẫn thực hiện NĐ112/CP, ngày 14/12/2009) quy định trong thành phần Dự toán có nội dung “ chi phí dự phòng” cho yếu tố khối lượng công việc phát sinh chưa lường trước được và cho yếu tố trượt giá.

            Với các quy định hiện tại nêu trên thì giá gói thầu có hay không bao gồm dự phòng là nội dung bỏ ngỏ, nghĩa là đưa dự phòng hoặc bỏ dự phòng trong giá gói thầu đều được. Tuy nhiên cần hiểu rằng dù có đưa dự phòng vào giá gói thầu rồi tiếp tục trong giá trúng thầu, giá HĐ thì cũng chỉ là nguồn tiền dự trữ. Việc sử dụng nó phải đủ điều kiện, thủ tục chứ không phải trong HĐ có dự phòng thì được tiêu thoải mái.

            Tuy nhiên cơ cấu giá gói thầu ( có hoặc không có dự phòng) phải xác định khi duyệt KHĐT để trong HSMT hướng dẫn NT chào giá ĐT tương ứng. Khi giá gói thầu có dự phòng thì phần Dự phòng không phải là nội dung để các NT cạnh tranh ( trừ HĐ trọn gói). Do vậy, việc hướng dẫn cho NT xây dựng giá dự toán phải chi tiết, đảm bảo tự cạnh tranh.

            Thông thường giá gói thầu đối với gói thầu xây lắp nên có dự phòng để sẵn có nguồn tiền cho các khối lượng phát sinh không biết trước. Đó cũng là đặc điểm của các gói thầu xây lắp lớn, nhiều khối lượng công việc nằm trong lòng đất.

            Như vậy việc xác định cơ cấu giá gói thầu là tùy  thuộc vào từng trường hợp cụ thể trên cơ sở làm rõ đặc thù gói thầu để người có thẩm quyền xem xét quyết định giá gói thầu trong KHĐT.

TS. Nguyễn Việt Hùng

Tìm kiếm


CÔNG TY CỔ PHẦN CFTD SÁNG TẠO  |  CFTD INNOVATION., JSC

Phòng G2 nhà G, Nhà khách La Thành, 218 Đội Cấn, Ba Đình, Hà Nội | Tel (84.4) 3537 0888/3232 1618 | Fax (84.4) 3232 1636
Email: contact@cftdsangtao.vn  |  Website: http://cftdsangtao.vn