Cập nhật ngày 26/09/2011, 09h:28

Tình huống về doanh thu theo mẫu HSMT

Câu hỏi:

            Cơ quan em đang triển khai gói thầu xây lắp. Trong khi chỉ định thầu(lập HSYC) thì phần năng lực nhà thầu ở điểm 3-về năng lực tài chính có để cập đến doanh thu. Khi em muốn doanh thu trung bình hàng năm trong 2 năm(2009, 2010) là >=2 tỷ mới được đánh giá là đạt. Như vậy doanh thu trung bình ở đây là của 2 năm công lại hay doanh thu trung bình của từng năm? xin cám ơn

Trả lời: Câu hỏi của Bạn liên quan tới yêu cầu đối với doanh thu của Nhà thầu trong gói Xây lắp áp dụng hình thức chỉ định thầu.

Hiện Bộ KH&ĐT đã ban hành TT04/BKH ngày 01/02/2011 kèm theo mẫu HSYC chỉ định thầu Xây lắp. Theo đó các hướng dẫn về yêu cầu đối với doanh thu của Nhà thầu (liên quan tới năng lực tài chính) như sau:

-    Thời gian: Yêu cầu có thể 1, 2, 3 năm tùy theo từng gói thầu. Thông thường trong nhiều trường hợp yêu cầu trong 3 năm.

-    Cách tính để có yêu cầu về doanh thu:

a)      Khi thời gian thực hiện Hợp đồng ≥ 1 năm.


 Mức yêu cầu về doanh thu (A) = Giá gói thầu/Thời gian thực hiện hợp đồng x K

            Có 1 số lưu ý sau:

*        K = 1,5 ÷ 2 (đối với gói >8 tỷ đồng), K= 1 (đối với gói ≤ 8 tỷ đồng)

*        Thời gian thực hiện Hợp đồng: Tính bằng năm

b)     Khi thời gian thực hiện Hợp đồng < 1 năm

Mức yêu cầu về doanh thu (A) = Giá gói thầu x K

*        K = 1,5 (đối với gói > 8 tỷ đồng)

*        K = 1,0 (đối với gói ≤ 8 tỷ đồng)

Mức yêu cầu về doanh thu (A) nêu trên được viết trong các mẫu HSMT do Bộ KH&ĐT ban hành kèm theo thông tư đề nghị là “yêu cầu tối thiểu về mức doanh thu trung bình hàng năm”. Rõ ràng thuật ngữ “trung bình” đi cạnh thuật ngữ “hàng năm” gây ra không ít sự hiểu lầm, tranh luận. Thông qua các trao đổi với chuyên gia liên quan tới nội dung này thì hiểu rằng đây là “Doanh thu trung bình” trong 1 số năm yêu cầu. Nhưng doanh thu có thể là doanh thu theo năm, doanh thu theo tháng nên trong Mẫu HSMT ghi cho rõ là “doanh thu tính theo năm”

Trở lại tình huống của Bạn khi yêu cầu A ≥ 2 tỷ đồng (trong 2 năm 2009, 2010) thì Nhà thầu phải căn cứ doanh thu năm 2009 (ví dụ 3 tỷ đồng), doanh thu năm 2010 (ví dụ 4 tỷ đồng) để Bên mời thầu tính ra doanh thu trung bình cộng=(3+4) ÷ 2 = 3.5 tỷ đồng

Như vậy Nhà thầu thầu đáp ứng yêu cầu về doanh thu. Giá như trong Mẫu HSMT viết đơn giản hơn thì mọi người đỡ lúng túng. Ví dụ viết: Mức yêu cầu doanh thu (theo năm) trung bình…thì ai chẳng hiểu.

Thôi đã là Mẫu của Nhà thầu nước rồi thì gắng mà hiểu vậy. Hy vọng các cơ quan ban hành sớm phát hiện để sửa kịp thời các thuật ngữ lặt vặt này để đỡ mất thời gian tranh luận không cần thiết./.

TS. Nguyễn Việt Hùng


Tìm kiếm


CÔNG TY CỔ PHẦN CFTD SÁNG TẠO  |  CFTD INNOVATION., JSC

Phòng G2 nhà G, Nhà khách La Thành, 218 Đội Cấn, Ba Đình, Hà Nội | Tel (84.4) 3537 0888/3232 1618 | Fax (84.4) 3232 1636
Email: contact@cftdsangtao.vn  |  Website: http://cftdsangtao.vn